ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน บทความ ประกอบด้วย

บทความ อ 6/2566 ขอข้อมูลการเลือกตั้ง

บทความ อ 7/2566 ขอตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกตั้ง

บทความ อ 8/2566 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

บทความ อ 9/2566 ขอชื่อแพทย์เวร

บทความ อ 10/2566 แจ้งเบาะแสบริษัทเลี่ยงภาษี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 จึงขอประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1678759603_9117_removed.pdf)บทความรู้ 5บทความ6882 kB168