สถานที่ท่องเที่่ยวตำบลสองห้อง  ประกอบด้วย 5 โซน
- โซนร่มไทย
- โซนตลาดชัย
- โซนโคกระกาน้อย
- โซนสองห้อง
- โซนกระเดื่อง

คลิกที่ภาพ เพื่อขยายดูข้อมูล