เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่

สำนักงาน ป.ป.ท.จึงประชาสัมพันธ์ช่องทาง  QR Code (Traffy Fondue) ในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อมูลการทุจริตผ่านทางเว๊บไซด์หน่วยงาน

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (photo_2021-08-10-11.18.01.pdf)ช่องทางแจ้งผ่าน QR Code 1117 kB174
Download this file (Traffy-Fondue.pdf)ช่องทางแจ้งผ่าน QR Code 2563 kB173