ด้วยกรมป่าไม้ได้ออกประกาศกรมป่าไม้เรื่องกำหนดชนิดของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อใช้สอยหรือบริโภคในครัวเรือนของประชาชน (ฉบับที่2) 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาใหทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (wood.pdf)ประกาศกรมป่าไม้1119 kB47