ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้จังหวัดหนึ่งให้มีที่ปรึกษาตรวจราชการภาคประชาชนจำนวน 4ด้าน ๆ ละ 3คน  ประกอบด้วย

1. ด้านเศรษฐกิจ

2.ด้านสังคม

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

4. ด้านสวิชาการ

ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์  https://eform.opm.go.th/q/TJhwla  ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนลท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (info65.pdf)รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ251 kB73