ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
เรื่อง การปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านตลาดชัย
ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่12 มิถุนายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศปิดเรียนศพด.jpg)ประกาศปิดเรียนศพด.jpg666 kB170