ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องมีความประสงค์จะจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก  บ้านตลาดชัย หมู่ที่ 8  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

วงเงินงบประมาณ 459,000.-บาท

ราคากลาง 504,800.-บาท

กำหนดยื่นข้อเสนอราคาในวันที่  23 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา 11.00น.  ถึงเวลา 12.00น. ณ ห้องกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (plan8.pdf)แบบแปลนรายการก่อสร้าง1629 kB377
Download this file (pr8.pdf)เสนอราคา ถนน คสล ม.8505 kB241