ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)  สังกัด ศพด.อบต.สองห้อง นั้น

บัดนี้การสรรหาได้ดำเกนินการเสร็จสิ้นแล้วและมีผู้ผ่านการคัดเลือกร้อยละ 60 และจะขึ้นบัญชีมีอายุไม่เกิน 1ปีและจะดำเนินการสั่งจ้างเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก มติ ก.อบต.จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเท่่านั้น

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ประกาศผลสอบ.jpg)ประกาศผลสอบ.jpg97 kB66