เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาประจำตำบลสองห้อง มาให้ทราบโดยทั่ว

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (comman.pdf)คณะกรรมการส่งเสริมด้านกีฬาตำบลสองห้อง1340 kB29