ด้วยสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2567
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2567