เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ การตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากบุคคลภายนอกในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.สองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (compressed.pdf)ตรวจอาหารปีงบ66883 kB30