ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข้าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จำนวน บทความ ประกอบด้วย

บทความ 41/2566 ไม่ให้เอกสารแต่ให้ดูได้นะ

บทความ 42/2566 อยากรู้ผลประเมินเงินเดือน

บทความ 43/2566 ก็เป็นเจ้าหนี้จะขอดูได้มั้ย

บทความ 44/2566 อยู่ภายใต้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 หรือไม่

บทความ 45/2566 เปิดเผยข้อมูลการต่ออายุใบอนุญาตได้มั้ย

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 จึงขอประชาสัมพันธ์บทความดังกล่าว มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (1696903685_7667_removed.pdf)เอกสารเผยแพร่ 5 บทความ4230 kB116