เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงสุจริต ตามแนวนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ในด้านความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

องค์การบริหารส่วนตำบลสอห้อง จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการไม่รับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง ประจำปี2566    มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ilovepdf_merged.pdf)รายงานไม่รับของขวัญประจำปี25663324 kB9