ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้แจ้ง ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดบุรีรัมย์ใสสะอาด 2566” และ “งดใช้ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมพร้อมทั้งให้รายงานการรับของขวัญและกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานผลตามแบบรายงานประจำปีงบประมาณ จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะฯ นั้น

เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 อบต.สองห้องจึงจัดทำประกาศนโยบายและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “งดใช้ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (Policy67.pdf)นโยบายไม่รับของขวัญปี67886 kB20