ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้องจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

จำนวน 1ตำแหน่ง 2อัตราประกอบด้วย

             1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2อัตรา ประกอบด้วย

                 1.1 สังกัดสำนักปลัด จำนวน 1 อัตรา 

                 1.2 สังกัด กองคลัง จำนวน 1 อัตรา

โดยดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(โดยวิธีสอบแบบสัมภาษณ์) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น

อบต.สองห้องจึงประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.สองห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (CamScanner 06-30-2565 09.13.pdf)ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างฯ556 kB335